Ngày 25 tháng 8 năm 2020
rung tâm Khu vực Phát triển Xuất khẩu Dịch vụ Y tế Medical City Visit Tyumen đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Y tế Doanh nghiệp từ Việt Nam.
Mục đích chính của chuyến thăm của đoàn công tác là làm quen với phương pháp tiếp cận trong việc tổ chức chăm sóc y tế, bao gồm cho cả bệnh nhân từ Việt Nam.
Trưởng bộ phận dịch vụ thương mại của bệnh viện đã trò chuyện và giải thích với đoàn công tác về các chi tiết cụ thể của việc tổ chức chăm sóc y tế, cũng như tổ chức chuyến tham quan ngắn quanh khu vực tại các phòng khám và bệnh viện. Cá nhân những thành viên đến từ Việt Nam trong đoàn công tác đã có thể đảm bảo rằng mức độ thuốc men, điều kiện ăn, ở của bệnh nhân tại các phòng khám Tyumen ở điều kiện tốt.