CCM Việt Nam
Công ty TNHH Trung Tâm Y Học Doanh Nghiệp Việt Nam là công ty con của "Center of Corporate Medicine" LLC tại khu vực Đông Nam Á thực hiện cung cấp các dịch vụ sau:

1) Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa
2) Hỗ trợ y tế
3) Giải pháp y tế từ xa qua điện thoại
4) Kiểm tra y tế
5) Đào tạo EMS (khóa học BLS và ITLS), cấp chứng chỉ cho các nhân viên y tế và cả người không có chuyên môn về y tế.
6) Đánh giá các rủi ro và vệ sinh công nghiệp cho các doanh nghiệp
Our expertise
CCM Vietnam is a reliable provider of medical support for our
partners performing their projects off-shore and on the
remote sites