Trung Tâm Mô Phỏng Y Tế
Hiện nay, Trung tâm mô phỏng y tế của chúng tôi là trung tâm hàng đầu để đào tạo tất cả các cấp độ của một nhân viên EMS - từ bác sĩ trình độ cao, nhân viên y tế đến người tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên mà không có bằng cấp y tế làm việc trên các khu công nghiệp nơi xa xôi khu vực Bắc Cực và ngoài khơi.

Vào tháng 2 năm 2015, chúng tôi đã thành lập trung tâm hợp tác chặt chẽ với Tổ chức giáo dục và nghiên cứu y học cấp cao Stavanger (SAFER) và công ty hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị y tế mô phỏng - LAERDAL Medical.

Giáo viên hướng dẫn của chúng tôi là các chuyên gia được chứng nhận trong lĩnh vực Advanced Life Support.
Các khóa học của chúng tôi:
Chứng chỉ BLS (Basic Life Support)
Chứng chỉ BLS (Basic Life Support)
đào tạo các kỹ năng sơ cứu cơ bản, hồi sức tim phổi và cách sử dụng an toàn máy khử rung tim ngoài tự động. Khóa học phù hợp cho nhân viên y tế và phi y tế.
Giảng viên BLS
Giảng viên BLS
Khóa học phù hợp với các giảng viên của các trung tâm mô phỏng: đào tạo giảng viên về các kỹ năng sơ cứu cơ bản, hồi sức tim phổi và sử dụng an toàn máy khử rung tim ngoài tự động
Chứng chỉ ALS (Advanced Life Support)
Chứng chỉ ALS (Advanced Life Support)
CPR để giúp xác định các điều kiện quan trọng và sự cần thiết trong việc cung cấp hỗ trợ y tế hơn nữa. Khóa học này phù hợp cho các nhân viên y tế.
Chứng chỉ ITLS
Chứng chỉ ITLS
Thực hiện thực hành qua các hình nộm được hướng dẫn trong lớp học, đào tạo kỹ năng thực hành về cung cấp hỗ trợ y tế cho bệnh nhân bị thương nhằm ổn định tình trạng của bệnh nhân bị thương và chuẩn bị cho họ sơ tán y tế. Khóa học phù hợp với tất cả các cấp độ của nhân viên EMS - từ EMT-Bs và những người tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên cho đến các EMT nâng cao, nhân viên y tế và bác sĩ.
Chứng chỉ ACLS
Chứng chỉ ACLS
đào tạo kỹ năng thực hành về việc hỗ trợ y tế để có được ROSC và đường thở của bệnh nhân. Khóa học được phát triển và chứng nhận bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Chứng chỉ ACLS rất thích hợp cho các nhân viên EMS, bác sĩ phẫu thuật tim mạch, nhân viên y tế trên tàu và sinh viên y khoa.
REM
REM
Khóa học y tế khẩn cấp cho các vùng xa xôi ban đầu được phát triển bởi SAFER cho các dự án ngoài khơi ở Na Uy. Khóa học phù hợp với tất cả các cấp nhân viên EMS làm việc trên các khu công nghiệp nơi vùng sâu vùng xa.