Center of Corporate Medicine
Cung cấp đầy đủ các giải pháp y tế ở các địa điểm vùng sâu vùng xa

Về chúng tôi:

Trung tâm Y tế
với mô hình kinh doanh quản lý tài sản y tế hiệu quả
125
Quốc gia
nơi các dự án của công ty có mặt
5
Nhân sự
hơn 800 nhân viên y tế
800