Mục tiêu chính của công việc chúng tôi làm là sức khỏe và môi trường làm việc an toàn cho người lao động
Quản lý cấp cao CCM Group
Cùng làm việc hằng ngày giúp chúng tôi đem đến chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất!
Sergey Antipov
Tổng giám đốc Tập đoàn CCM
ccm@globalccm.com
Dmitry Shinkarenko
Giám đốc CCM Việt Nam
Dmitry.Shinkarenko@globalccm.com
Dmitry Donskov
Giám đốc Y tế các Dự án Quốc tế
Dmitry.Donskov@globalccm.com
Maria Konareva
Giám đốc Phát triển
Maria.Konareva@globalccm.com
Tuyết Dung
Kế toán Trưởng CCM Việt Nam
Trần Thị Cẩm Tú
Quản lý Văn phòng CCM Việt Nam