COVID-19
Hệ thống quản lý giám sát
Liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay ở trong nước và trên thế giới liên quan đến đại dịch virus COVID-19 để duy trì tình trạng vệ sinh và dịch tễ học của các nhân viên tại các địa điểm y tế nơi vùng sâu vùng xa, Công ty TNHH SibMedCenter đã phát triển và triển khai Hệ thống quản lý giám sát tại các địa điểm công nghiệp nơi vùng sâu vùng xa.
Các hoạt động giám sát bao gồm:
#1
#1
Cách ly và theo dõi y tế những người đến từ vùng tâm dịch COVID-19
#2
#2
Xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) để phát hiện người nhiễm coronavirus mới trong số những người được giám sát
Ngoài hệ thống giám sát, Công ty TNHH SibMedCenter có kinh nghiệm thành công trong việc tổ chức cách ly với sức chứa lên tới 150 giường để điều trị cho bệnh nhân được chẩn đoán xác định các mức độ từ nhẹ đến trung bình của COVID-19.

Việc thực hiện giám sát chặt chẽ như vậy sẽ giúp các nhân viên hoàn thành công việc mỗi ngày với môi trường lành mạnh không dịch bệnh tại các địa điểm xa xôi của doanh nghiệp.

Người liên lạc:
Giám đốc: Dmitry Shinkarenko
Email: dmitry.shinkarenko@globalccm.com
ĐT: +84 90 8817601