Dịch vụ Y tế Hoạt động ở Vùng sâu Vùng xa
Tổ chức công việc tại các khu công nghiệp nơi vùng sâu vùng xa hoặc ngoài biển khơi luôn đi kèm với các rủi ro khác nhau, bao gồm cả sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên. Để giảm những rủi ro này và các chi phí liên quan, cần thiết để lập một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Tại sao bạn nên trao sự tin tưởng về vấn đề an toàn và sức khỏe của nhân viên của bạn cho chúng tôi?

  1. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về sơ cấp cứu.
  2. Nhân viên của chúng tôi có chứng chỉ quốc tế ALS & ITLS và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
  3. Chúng tôi có kinh nghiệm trong các dự án của xa xôi và phức tạp khác nhau (ví dụ: cho các công ty hoạt động ở nông thôn, ngoài khơi xa).

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau tại các vùng sâu vùng xa:

  • Dịch vụ cấp cứu chăm sóc y tế và sơ tán y tế
  • Hoạt động, tổ chức phòng khám y tế tại chỗ
  • Cung cấp nhân viên y tế được đào tạo bài bản đáp ứng yêu cầu của khách hàng
  • Khám sức khỏe định kỳ
  • Phòng bệnh
  • Tổng đài 24/7