Hô Trợ Y Tê
Các vị trí ở vùng sâu vùng xa nơi hẻo lánh và tính đặc thù của điều kiện làm việc không cho phép sắp xếp được một cơ sở y tế đa chức năng tại đấy. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo các biện pháp đầy đủ để giữ cho nhân viên của bạn luôn khỏe mạnh và an toàn.

  Làm thế nào để chúng tôi vượt qua điều đó?
  #1
  #1
  Chúng tôi tạo ra các mạng lưới cứu hộ để đáp ứng kịp thời các trường hợp cấp cứu.
  #2
  #2
  Chúng tôi đặt ở các khu công nghiệp điện thoại cầm tay cho phép truyền dữ liệu từ bệnh nhân hoặc bác sĩ / nhân viên y tế tại địa điểm từ xa đến chỗ chuyên gia y tế để tư vấn.
  #3
  #3
  Chúng tôi thực hiện các chương trình sàng lọc để đánh giá tình trạng sức khỏe của nhân viên.
  #4
  #4
  Chúng tôi tạo và thực hiện các chương trình giảm thiểu rủi ro sức khỏe cá nhân và hỗ trợ từ xa.
  #5
  #5
  Chúng tôi tổ chức sơ tán y tế khẩn cấp từ các địa điểm công nghiệp từ xa đến các trung tâm y tế xuất sắc của Liên bang hoặc nước ngoài bất chấp khoảng cách và thách thức.
  #6
  #6
  Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trung tâm đa ngôn ngữ 24/7.