Thứ năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020
CCM đã xuất bản một bài báo khoa học trên tạp chí "the Synergist"
Bài báo khoa học là sự hợp tác chung của CCM (Nga) và Chemistry and Industrial Hygiene (Hoa Kỳ) đã được xuất bản trong bộ sưu tập " the Synergist ".

"the Synergist" là một tạp chí dành cho cộng đồng chuyên nghiệp, chuyên về sức khỏe công nghiệp, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, môi trường và sức khỏe. Cộng đồng có hơn 8,5 triệu chuyên gia được chứng nhận.


Bài viết có chủ đề về các phương pháp và giải pháp vệ sinh công nghiệp tại các địa điểm từ xa, vùng sâu vùng xa, chú ý đến các ưu tiên và công nghệ mới.

Đọc bài viết tại
https://synergist.aiha.org/202002-remote-industria...