Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020
SibmedCenter (GK CCM) thực hiện xét nghiệm coronavirus cho các nhân viên của Bystrinsky GOK
Kênh truyền hình liên bang Russia-1 Chita ghi hình tại Nhà máy lọc và khai thác Bystrinsky, nơi nhà cung cấp dịch vụ y tế là Sibmedcenter LLC đang thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên của Bystrinsky GOK trước khi vào khu công nghiệp bắt buộc phải test coronavirus, được thực hiện bởi Sibmedcenter LLC.

Dịch vụ y tế của Sibmedcenter đã lấy khoảng một nghìn mẫu test virus. Kết quả là không có trường hợp nhiễm virus nào được phát hiện, việc lấy mẫu tại nhà máy được diễn ra theo kế hoạch trong một thời gian ngắn. Việc kiểm tra được thực hiện cho 716 nhân viên trong khu vực Transbaikalia và 233 cư dân của các khu vực khác.

Xem tin tại - https://gtrkchita.ru/news/?id=31662