Ngày 22 tháng 4 năm 2020
Hội nghị chăm sóc sức khỏe từ xa sẽ được tổ chức vào năm 2021
Thời gian diễn ra hội nghị quốc tế "Chăm sóc sức khỏe từ xa. Khóa học về phát triển bền vững" đã hoãn đến ngày 9-10 tháng 9 năm 2021.

Với tình hình dịch bệnh xảy ra trên thế giới, hội nghị được quyết định hoãn cho đến năm tới.

"Các điều kiện khách quan không cho phép chúng tôi tổ chức các chuyến thăm của khách mời một cách chu đáo. Chúng tôi tự tin rằng sau khi tình hình dịch bệnh khả quan hơn chúng tôi sẽ khắc phục tình trạng này và trở lại với hoạt động kinh doanh bình thường. Hiện tại chúng tôi muốn kêu gọi mọi người chăm sóc sức khỏe của mỗi người và sức khỏe của người thân, bạn bè và đối tác", chủ tịch của Hiệp hội "Inotzdrav" Andrei Karpov