Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020
Trong đại dịch coronavirus, CCM đang tăng cường khả năng y tế
Các điều kiện làm việc thông thường đã thay đổi. Các cơ sở công nghiệp từ xa, nơi vùng sâu vùng xa được trang bị thêm các thiết bị và các loại thuốc cần thiết, các trạm quan sát và cách ly được mở ra, các khu vực "nhiễm khuẩn" và "sạch khuẩn" được sắp xếp.

Nhân viên y tế làm việc trong tình trạng tập trung cao độ, làm nhiệm vụ nhiều giờ liên tục với quần áo bảo hộ và mặt nạ.

Cuộc chiến chống chọi với dịch COVID-19 tại nơi vùng sâu vùng xa rất khó khăn và phức tạp. Với số lượng nhân viên lớn nằm trong 1 khu vực khép kín xa trung tâm y tế. Trong điều kiện khó khăn như vậy, công việc của các nhân viên y tế của CCM trở nên vô cùng quan trọng.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những con người kiên định thầm lặng thực hiện công việc của họ và luôn sẵn sàng hy sinh làm việc đối mặt với giai đoạn khó khăn này!