Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020
CCM tham gia UN Global Compact
Công ty Trung tâm Y học Doanh nghiệp đã được chấp nhận là một thành viên tham gia UN Global Compact và sẽ hoạt động hướng tới các Mục tiêu Kinh doanh Bền vững (SDGs).
Ngày nay, mạng lưới toàn cầu của Liên Hợp Quốc bao gồm hơn 10.000 công ty từ 166 quốc gia. UN Global Compact là một sáng kiến tự nguyện nhằm thúc đẩy các nguyên tắc bao trùm các lĩnh vực nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng. Và điều rất quan trọng, sự tham gia này nhấn mạnh đến trách nhiệm của công ty.

Khi tham gia UN Global Compact, CCM đã cam kết thực hiện mười nguyên tắc của UN Global Compact trong chiến lược, chính sách và quy trình hoạt động kinh doanh của mình, cũng như báo cáo hàng năm về tiến trình phát triển bền vững.

Khi tham gia Global Compact, chúng tôi muốn thiết lập một ví dụ về kinh doanh có trách nhiệm của Nga. Chúng tôi mong muốn và sẵn sàng thảo luận về các mục tiêu phát triển, xây dựng năng lực, chúng tôi luôn sẵn sàng giao tiếp và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp và đối tác. Chúng tôi muốn và sẵn sàng để thúc đẩy sự thay đổi!

Dưới đây là sự chào đón nồng nhiệt từ Giám đốc điều hành của UN Global Compact Lise Kingo.